Različne oblike poslovnega sodelovanja

nakup licenc: Izbrane module sistema i4 odkupite v trajno last, s posebno pogodbo o vzdrževanju si zagotovite aktualne zakonske rešitve in najnovejše rešitve v sistemu.

najem licenc: Za izbrane module plačujete mesečno najemnino, ki vključuje tudi redno vzdrževanje in posodabljanje sistema.

i4 gostovanje: Zelo privlačna rešitev za vse tiste, ki ne želite imeti stroška z nakupom in vzdrževanjem strežnika in sistemske programske opreme. S svojimi podatki gostujete pri nas, mi pa vam zagotovimo varno komunikacijo do naših sistemov, redno varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov.