Sistemi

Storitve:

Našim strankam poleg vrhunske programske opreme lastne izdelave ponujamo tudi storitev vzdrževanja kompletnega informacijskega sistema. Poleg tega, da poskrbimo za načrtovanje najoptimalnejše topologije sistema in s pomočjo naših dobaviteljev tudi priskrbimo kakovostno opremo za optimalno ceno, vam zagotavljamo vzdrževanje pasivne in aktivne omrežne opreme, strežnikov in delovnih postaj, vzdrževanje periferne opreme (printerji, skenerji,...).

Naši strokovnjaki so usposobljeni za konfigurriranje Windows in Linux strežnikov. V okviru sistema poskrbimo za varno komuniciranje z zunanjim svetom. Uporabnikom pa omogočimo delo iz oddaljenih lokacij.

Posebno skrb posvečamo varnosti omrežij in protivirusni zaščiti.

Naša navečja dobavitelja strojne in sistemske programske oprema sta podjetji Avtera in SiSplet.

Sodelovanje:

S strankami sodelujemo na podlagi pogodbe o vzdrževanju. Pred popisom pogodbe izdelamo natančen popis obstoječega stanja in predlagamo ustrezne rešitve. Ponudbo za mesečno vzdrževanje pripravimo na osnovi števila in zahtevnosti naprav vključenih v sistem. Cena pa je odvisna tudi od zahtevanega odzivnega časa za odpravo napak. V osnovnem ceniku ponujamo odzivni čas 24 ur za nekritične napake in 4 ure v nujnih primerih.

 

Redna mesečna vzdrževalna dela (mesečni pavšal), ki so predmet pogodbe, obsegajo:

 • stanje pripravljenosti (zagotavljanje odzivnega časa za prijavljene napake),
 • telefonsko podporo in pomoč uporabnikom preko oddaljenega dostopa,
 • vzdrževanje strežnikov,
 • redne preventivne preglede strežnikov preko oddaljenega dostopa,
 • nadziranje delovanja varnostnih sistemov,
 • preventivni pregledi ostale opreme,
 • vzdrževanje in nadzor omrežja in navideznih privatnih omrežij,
 • nudenje nadomestne opreme v primeru okvar,
 • redno spremljanje izvajanja izdelave varnostnih kopij podatkov,
 • svetovanje glede varnosti in izboljšav informacijskega sistema,
 • pripravo ponudb za strojno in sistemsko programsko opremo po konkurenčnih cenah.

Ostala vzdrževalna dela po pogodbi:

 • pregled obstoječega stanja in prilagoditev za optimalno izvajanje aktivnosti vzdrževanja,
 • odprava motenj v delovanju strojne opreme in sistemske programske opreme,
 • servisiranje okvare na računalniški opremi (popravila),
 • odprava motenj v delovanju aplikacij drugih dobaviteljev po njihovih natančnih navodilih,
 • namestitev novih aplikacij ali njihovih nadgradenj po jasnih navodilih dobaviteljev programske opreme,
 • namestitev novih delovnih postaj, tiskalnikov in drugih naprav v sistem,
 • koordinacija dobaviteljev programske opreme z namenom preprečitve konfliktnih situacij pri izrabi resursov datotečnega strežnika in delovnih postaj,
 • obnavljanje inštalacij strojne in programske opreme in podatkov iz varnostne kopije v primeru izrednih dogodkov (nesreče, okvare…),
 • pomoč uporabnikom preko oddaljenega dostopa v primeru, ko gre za večji obseg del (obseg del določita naročnik in izvajalec sporazumno za vsak primer posebej),
 • svetovanje naročnikovim kadrom (splošno uvajanje) s ciljem učinkovite rabe razpoložljivih informacijskih tehnologij.