Zgodovina

Podjetje Infrax d.o.o. je bilo ustanovljeno v leta 17.2.1992, registrirano pa 23.3.1992 kot podjetje za razvoj komercialne programske opreme in izvajanje kompletnega inženiringa s področja informacijskih tehnologij. Kot dopolnilo razvoju programskih paketov je podjetje že zelo kmalu pričelo tržiti tudi kompletne informacijske rešitve za posamezne naročnike.

 

Prvi večji projekt, t.i. Informacijski sistem za špediterska podjetja, je bil razvit za avstrijskega partnerja in pokriva vse poslovne funkcije špediterskih podjetij. Do leta 1995 smo opremili vse njihove podružnice v srednji in vzhodni Evropi. Že od leta 1992 dalje je podjetje izvajalo projekte na številnih drugih področjih poslovanja, od splošnih poslovnih aplikacij za podjetja do programske opreme za izobraževalne institucije, finančne organizacije, zveze in društva itd.

 

Prelomni trenutek se je zgodil v letu 1997, ko smo pri razvoju strogo namenskih aplikacij pričeli sodelovati z Banko Slovenije. V okviru projekta PHARE (mednarodni natečaj) smo v letih 2000 in 2001 za BS razvili programsko podporo elektronskemu poročanju pravnih subjektov centralni banki.

 

Leta 2000 in 2002 podjetje kupi poslovne prostore v Tolminu in Cerknem in si tako zagotovi ugodne pogoje za nadaljnjo rast. Za kar nekaj let naprej pa se prostorska stiska v Tolminu reši v letu 2004, ko v okviru projekta Soča, iz katerega pridobi tudi del nepovratnih sredstev, podjetje kupi in adaptira poslovne prostore v Tolminu. Preko 300 m2 najsodobneje urejenih prostorov nudi še vedno maksimalno ugodne pogoje za delo vseh zaposlenih.

 

Bogate izkušnje s številnih področij smo po letu 2000 usmerili v razvojem lastnega produkta - Sistema i4, ki predstavlja osnovno platformo za izdelavo različnih modulov poslovne programske opreme. Postopkovno in dokumentacijsko orientiran sistem, ki je do danes doživel že številne posodobitve in aplikacijo na mnogih področjih poslovanja, je zasnovan ob upoštevanju najvišjih standardov uporabniške prijaznosti in vseh najnaprednejših varnostnih mehanizmov. Sam sistem je razvit tudi kot učinkovito orodje za načrtovanje, razvoj in vzdrževanje posameznih namenskih modulov.

 

Že vsa leta podjetje poleg prodaje in vzdrževanja programske opreme nudi tudi pogodbeno jamstvo za celovito vzdrževanje računalniških sistemov. S svojim svetovalnim delom in načrtovanjem naša ekipa strokovnjakov zagotavlja celovite rešitve na področju računalniške podpore poslovanju podjetja.

 

Danes podjetje zaposluje 11 strokovnjakov s področja računalništva in informatike in ekonomije. Res je, podjetje ni rastlo zelo hitro, vendar ravno to danes predstavlja trdno osnovo za uspešen razvoj v prihodnje.