Poslovne aplikacije

Naš najpomembnejši produkt Sistem - i4 predstavlja osnovno infarstrukturo, v okviru katere smo razvili splošne aplikacije, ki jih za svoje poslovanje potrebuje vsaka organizacija, poleg tega pa smo si v 20 letih nabrali izkušnje še iz številnih drugih področij.

 

Vsebinski sklopi, ki jih deloma ali v celoti pokrivamo:

 

 • podpora običajnim poslovnim procesom v družbah in ostalih organizacijah (prodaja, nabava, proizvodnja, obračun storitev, finance in računovodstvo, kadrovska in plače, potni nalogi, osnovna sredstva, dokumentacija...),
 • špedicija, logistika,
 • lizing,
 • poročanje poslovnih subjektov,
 • vodenje procesov in podpora vpeljavi standardov kakovosti,
 • plačilni promet,
 • gotovinsko poslovanje,
 • registri vrednostnih papirjev,
 • akreditacijski postopki,
 • bonitetna poročila,
 • stiki z javnostmi,
 • organizacija izobraževanja,
 • članska evidenca v zvezah in društvih,
 • iskanje in selekcija, kadrov,
 • domovi starejših občanov,
 • vzdrževanje cest,
 • inšpekcijski postopki.