Odlike sistema i4

Sistem i4 - integralna rešitev za vsako poslovno okolje.

Za vsako velikost

Za mala in srednja podjetja ponujamo pakete, ki s svojimi nastavitvami omogočajo vse osnovne funkcionalnosti. Visoka stopnja možne parametrizacije sistema pa omogoča implementacijo tudi v velikih in zahtevnih organizacijah.

Za vsako obliko organiziranja

Sistem omogoča implementacijo v gospodarskih družbah, bankah, zavodih in državnih organih.

Modularnost zgradbe

Funkcionalnosti sistema i4 so združene v module, od katerih vsak modul pokriva zaključen nabor možnosti za posamezno področje delovanja.

Prilagodljivost rešitve

Vse elemente aplikacije (ekranski vnosi, pregledi, poročila) je možno prilagoditi zahtevam uporabnika. Uporabnik lahko na osnovi obstoječih definira lastne elemente. Zasnova sistema omogoča razvijanje novih funkcionalnosti v okviru samega sistema.

Postopkovna orientiranost

Integriran sistem za obvladovanje poslovnih procesov (BPM) ter delovnih postopkov (workflow).

Dokumentacija

Kot vsak sodoben sistem omogoča kreiranje, obvladovanje in hrambo poslovne dokumentacije.

Sistem obveščanja

Poslovno okolje i4 omogoča aktivno obveščanje o stanju sistema kot takega, enostavno »naročanje« na obvestila o spremembah in stanjih sistema, možnost naročanja na določeno periodično poročilo (npr. osnovni parametri poslovanja) in različne možnost obveščanja preko elektronske pošte.

Integracija v okolje

Sistem se enostavno povezuje z ostalimi poslovnimi orodji, npr. MS Office paket.

Varnost

Varnost sistema temelji na uporabi tako imenovane PKI tehnologije digitalnih potrdil in varnih protokolov (SSL) izmenjave podatkov. Tehnična dovršenost Uporaba najnovejših tehnologij tipa odjemalec-strežnik omogoča delo v sistemu tudi z oddaljenih lokacij.