Moduli i4

Rešitve za vsako poslovno okolje:

iFin (glavna knjiga, saldakonti, bilance, poročila, …)
iLogistika (prodaja, nabava, blagajna, likvidatura )
Skladiščno in materialno poslovanje
Proizvodnja
Kadrovska evidenca in obračun plač ter drugih izplačil fizičnim osebam
Dnevnik (beleženje porabe delovnega časa po projektih)
Poštna knjiga
Recepcija
Likvidatura (postopki obravnave vhodne in izhodne dokumentacije)
Potni nalogi
Oprema in delovna mesta
Osnovna sredstva
CRM
MIS
Dokumentacija
BPM (projekti, postopki, naloge)
Obveščanje

Druge namenske rešitve:

Plačilni promet
Leasing
Članske evidence za društva
Poročanje subjektov
Oskrba starejših občanov
Komunalne storitve
Namenska rešitev za vaše specifično poslovno področje